Firma IS s.r.o. bola založená v roku 1993. Od roku 1993 sa venujeme reklamnej zákazkovej výrobe a predaju materialov / tovaru / pre reklamu. Detailnejšie informácie o firme IS s.r.o. si môžete prečítať na stránke www.island.sk

Prevádzky: 

Predajňa a zákazková výroba fungujú ako dve nezávislé strediská.

PREDAJŇA

IS s.r.o.
Velehradská 9
82108 Bratislava
0917 611 950
predajna@island.sk
www.shopisland.sk

 ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

IS s.r.o. 
Galvaniho 3 
821 08 Bratislava
0905 647 176
is@island.sk
www.island.sk

Sídlo firmy a fakturačné údaje:

Sidlo firmy slúži len ako korešpondenčná adresa pre styk s úradmi. Reálne fungovanie firmy je riešené na prevádzkach.

IS s.r.o.
Wattova 22
82104 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31341781
DIČ: 2020332105 
IČ DPH: SK2020332105 
OR Okresný súd BA III 4300/B

TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2202 0478
SWIFT: TATRSKBX